Pregled dugoročnih strategija sadržaja

U vremenu kada se sve više tvrtki okreće internetu kao mediju za promociju svojih proizvoda i usluga, važno je razumjeti kako je osmišljavanje strategije sadržaja ono što će kroz ostvarivanje SEO ciljeva na tražilicama vaš posao gurnuti prema naprijed.

Strategija sadržaja je planiranje, stvaranje i upravljanje korisnim sadržajem. Promotrimo svaku od ovih komponenti zasebno.

6529850_sZamislite svoj sadržaj kako ribički mamac a svoju publiku kao ribe. Ako koristite krivi mamac ili bacite pravi mamac u jezero gdje nema ribe znati i sami što će se dogoditi. Ne možete uloviti ono o čemu ništa ne znate. Trebate razumjeti tko je vaša publika? na kojima se online mjestima zadržava? zašto? gdje kupuje on line? o čemu razgovara? što joj je važno? Tek tada možete početi razmišljati o sadržaju. Kada uz dobro odrađeno istraživanje ključnih riječi dođete do odgovora na ova pitanja razumjeti ćete koje vrste i teme sadržaja trebate stvarati. Kada dođe trenutak stvaranja, sadržaj je definitivno Kralj.

Stvaranje sadržaja je zadatak koji se treba uklopiti u vaš postojeći  digital internet marketing plan bez obzira svidjelo s to vama ili ne. Ako ne stvarate i distribuirate vlastiti sadržaj svakako propuštate posjete koje su mogle završiti na vašim stranicama.

Svaki dan trebate razmišljati o tome kako možete olakašati život svojim korisnicima, stvaranje sadržaja na njima relevante teme i ključne riječi je prilika koju ne smijete propustiti. Kad malo bolje razmislite, ako vi ne odgovorite na pitanja koja muče vašu ciljanu publiku, konkurencija sigurno hoće. Stvaranje sadržaja uključuje pisanje korisnog, relevantnog i ciljanog sadržaja.

181390423

181390423

Kvaniteta sadržaja nije ni iz bliza toliko važna kao njegova kvaliteta. Samo kvalitetan sadržaj će korisnici dijeliti s prijateljima. Iz SEO perspektive sadržaj ne privlači samo posjetitelje već i linkove, stvaranje kvalitetnog sadržaja podiže reputaciju tih dokumenata u očima tražilice ali i reputaciju cijelog web sjedišta.

Bilo da sadržaj stvarete osobno, bilo da ga radi vaš tim ili vanjski suradnici trebate osigurati da se sadržaj stvara redovno prema temama i ključnim riječima koje ste odabrali.

Jednom kad je sadržaj stvoren njime treba upravljati i treba ga održavati. Kvalitetan CMS sustav je od pomoći jer omogućava cijelom timu da zajedno piše, uređuje i objavljuje sadržaj brzo i jednostavno.