Rad s kanonskim URL-ovima i preusmjeravanje

canonical-seoDok tražilice pokušavaju pronaći svaki dio sadržaja na Internetu i uvrstiti ga u svoj index od velike ime pomoći URL – jedinstvena adresa za svaku stranicu. Iako bi svaka stranica unutar nekog weba trebala imati jedinstvenu URL adresu u praksi se često taj URl neznatno mijenja tako da mu se dodaju dodatni parametri.

Tako nastaje problem duplih URL-ova u ukupnom indeksu tražilica. Parametri koji se najčešće dodaju nekom URL-u su obično vezani uz praćenje statistike, sortiranje po boji, datumu i sl. Parametri nisu ništa drugo nego dodaci postojećem URL-u a mogu se koristiti iz velikog broj razloga.

Uzmimo primjer oglasnika Njuškalo, recimo da tražimo klizaljke. Napišemo li na Google.hr “Njuškalo klizaljke” kao najrelevantniji URL tražilica nam vraća

http://www.njuskalo.hr/klizaljke

No kako je sadržaj ove stranice moguće sortirati prema datumu (od najstarijeg ili od najnovijeg oglasa) i prema cijeni (on najveće ili od najmanje) jasno je da u praksi imamo isti URL na koji se dodaju parametri

http://www.njuskalo.hr/klizaljke?sort=old
http://www.njuskalo.hr/klizaljke?sort=expensive
http://www.njuskalo.hr/klizaljke?sort=cheap

Kada još uvidimo da svaka od tih stranica ima toliko sadržaja da ne stane u jedan ekran već je potrebno raditi prikaz sadržaja kroz paginaciju jasno je da stranica po bilo kojem sortiranju ima previše te da je potrebno napraviti kanonoizaciju odrediti primarni URL uz koji ćemo vezati sadržaj. Možete kao i u Njuškalu svaku stranicu kanonizirati na samu sebe i tako znatno povećati broj indeksiranih stranica u Googleu (jer ćete kreirati više različitih dokumenata bez dodatnog sadržaja) a možete i kao primarni URL izabrati početnu stranicu za klizaljke i tako bolje pozicionirati taj URL.

Kada bi sve stranice s klizaljkama išli kanonizirati na jedan url u zaglavlje našeg HTML dokumenta trebali bi dodati ovaj kod

<link rel="canonical" href="http://www.njuskalo.hr/klizaljke"/>

301-302Ponekad parametri određuju koji će se sadržaj prikazati na stranici i u tom slučaju različiti URL-ovi su doista i različit sadržaj. U drugim slučajevima parametri nemaju nikakve veze sa sadržajem. Mogu biti korišteni za spremanje ID sesije, statistiku. U tim se slučajevima mijenja URL ali sadržaj ostaje isti. Problem nastaje zato što tražilice ne mogu same odrediti koji su parametri bitni a koji nisu. Jedan od načina na koji se to može riješiti je i upotreba canonical meta taga.

Taj tag je nešto što dodajemo našim stranicama kao instrukciju tražilicama kojima zapravo kažemo “Nebitno koji URL se pokazuje uz ovaj sadržaj uvijek indeksiraj ovaj URL kao primarni URL tog sadržaja“. Drugi način na koji možete umanjiti gužvu nastalu upotrebom parametara je kroz GWT (Google Webmaster Tools – Google Search Console).

Drugi razlog nastanka duplog sadržaja može biti premještanje sadržaja s jedne URL adrese na drugu. Tada je moguće da se stari URL i novi URL nađu istovremeno uvršteni u indeksu tražilice. Kako bi izbjegli takve situacije bitno je prilikom premještanja sadržaja koristiti pravila za preusmjeravanje, redirect-anje tj. popularne 301 i 302 redirekte. Postoji više redirekta koje Vi ili Vaš webmaster možete koristiti no pogledajmo dva najpopularnija.

Prvi je 302 ili privremeni redirekt, njega koristimo samo kod kratkotrajnog premještanja sadržaja primjerice kada kod većeg uploada početnu stranicu privremeno zamijenimo s “stranica je u izradi” dokumentnom. Ovaj redirekt tražilici govori da “Sadržaj koji tražiš nije trenutno dostupan ali će biti vrlo brzo online i zato nemoj raditi nikakve promjene u svom indeksu“. Za dugotrajna ili trajna premještanja sadržaja koristimo 301 trajni redirect. Ovaj redirekt govori tražilicama da iako je stari URL indeksiran sada imamo novi URL za taj sadržaj i sva SEO reputacija i autoritet starog dokumenta treba biti prebačena na novi.

Osigurate li jedinstvene URL-ove za svaki dio vašeg sadržaja, omogućite li tražilicama da prepoznaju i indeksiraju te URL-ove napravit ćete jedan od temeljnih koraka na putu prema vrhu SERP-a.